Start Oferta Zapisy Kontakt

   Ośrodek Szkolenia Kierowców

Start     O firmie     Oferta     Galeria     Nauka     Testy     Download     Zapisy     Jak trafić     Kontakt    

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach.


A-1

A-1 " niebezpieczny zakręt w prawo "
ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

A-2

A-2 " niebezpieczny zakręt w lewo "
ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

A-3

A-3 " niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo ",
ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo.

A-4

A-4 " niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo "
ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo.

T-4

Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka:


T-4 " wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa "

T-5

T-5 " wskazuje początek drogi krętej. "

A-5

A-5 " Znak A-5 " skrzyżowanie dróg "
ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

A-6a

A-6a " skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach "

A-6b

A-6b " skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie "

A-6c

A-6c " skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie "

T-06b

Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

A-06d

A-6d " wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony "
ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

A-06e

A-6e " wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony "
ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

A-7

Znak A-7 " ustąp pierwszeństwa "
ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem.

Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony - zasada ta jest stosowana odpowiednio do znaku
A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

T-6d

Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

A-8

Znak A-8 " skrzyżowanie o ruchu okrężnym "
ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

A-9

A-9 " przejazd kolejowy z zaporami "
ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory

A-10

A-10 " przejazd kolejowy bez zapór "
ostrzega o przejeździe nie wyposażonym w zapory, ani w półzapory.

T-7

Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

A-11

Znak A-11 " nierówna droga "
ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

A-11a

Znak A-11a " próg zwalniający "
ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

A-12a

A-12a " zwężenie jezdni - dwustronne "
ostrzegają o zwężeniu jezdni po obu stronach, które może powodować utrudnienia ruchu.

A-12b

A-12b " zwężenie jezdni - prawostronne " ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

A-12c

A-12c " zwężenie jezdni - lewostronne " ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

A-13

Znak A-13 " ruchomy most "
ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

A-14

Znak A-14 " roboty na drodze "
ostrzega o prowadzonych na drodze robotach.

T-19

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 informuje o malowaniu znaków poziomych.

A-15

Znak A-15 " śliska jezdnia "
ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo okresowym jej zawilgoceniem.

A-16

Znak A-16 " przejście dla pieszych "
ostrzega o przejściu dla pieszych.

A-18a

A-18a " zwierzęta gospodarskie "
ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.

A-18b

A-18b " zwierzęta dzikie "
ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.

A-19

Znak A-19 " boczny wiatr "
ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

A-20

Znak A-20 " odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym "
ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

T-7

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

A-22

Znak A-22 " niebezpieczny zjazd "
ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.

A-23

Znak A-23 " stromy podjazd " ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi.

T-9

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia.

A-24

Znak A-24 " rowerzyści "
ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

A-25

Znak A-25 " spadające odłamki skalne "
ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

A-26

Znak A-26 " lotnisko "
ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

A-27

Znak A-27 " nabrzeże lub brzeg rzeki "
ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

A-28

Znak A-28 " sypki żwir "
ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

A-29

Znak A-29 " sygnały świetlne"
ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

A-31

Znak A-31 " niebezpieczne pobocze "
ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym).
Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

A-32

Znak A-32 " oszronienie jezdni "
ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

A-33

Znak A-33 " zator drogowy "
ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

A-34

Znak A-34 " wypadek drogowy "
ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

A-30

Znak A-30 " inne niebezpieczeństwo "
ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

T-8

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Umieszczona pod znakiem A-30:

T-8 miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-10

T-10 przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze;
w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu

T-11

T-11 przeprawę promową

T-12

T-12 podłużny uskok nawierzchni

T-13

T-13 odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-14

T-14 miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

T-15

T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

T-16

T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce;

tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wyjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych

T-17

T-17 granicę państwa

T-18

T-18 nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Copyright Mila © 2009