Start Oferta Zapisy Kontakt

   Ośrodek Szkolenia Kierowców

Start     O firmie     Oferta     Galeria     Nauka     Testy     Download     Zapisy     Jak trafić     Kontakt    

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają :
 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
 2. sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania
 3. sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator,
 4. sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator;
  sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.S-1

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli :
 • ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
 • ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniem mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach: zielonej i czerwonej.

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost.

Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.

C-12

S-2

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem że kierujący :

 • zatrzyma się przed sygnalizatorem
 • nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

 • S-2

  Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, pod warunkiem że kierujący :

 • zatrzyma się przed sygnalizatorem
 • nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom,
  chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

  B-23

 • S-3


  Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

  Przepisy dotyczące możliwości wjazdu wjazdu za sygnalizator, a określone dla sygnalizatora S-1, stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.

  Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy na wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

  Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

  S-4


  Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają :
  • sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
  • sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

  S-5


  Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają :
  • sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
  • sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

  S-6


  Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają :
  • sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
  • sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.

  S-7


  Sygnał świetlny nadawany przez sygnalizator S-7 oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.


  Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.

  Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

  Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania (patrz: znak poziomy P-14), a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

  Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
  Copyright Mila © 2009