Start Oferta Zapisy Kontakt

   Ośrodek Szkolenia Kierowców

Start     O firmie     Oferta     Galeria     Nauka     Testy     Download     Zapisy     Jak trafić     Kontakt    

D-1

Znak D-1 " droga z pierwszeństwem "
oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

T-6a

T-6b

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

D-2

Znak D-2 " koniec drogi z pierwszeństwem "
oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

D-3

Znak D-3 " droga jednokierunkowa "
oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

T-22

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-4a

Znak D-4a " droga bez przejazdu "
oznacza początek drogi bez przejazdu.

D-4b

Znak D-4b " wjazd na drogę bez przejazdu "
oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

D-5

Znak D-5 " pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni "
oznacza, że kierujący przejeżdżają przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

D-6

Znak D-6 " przejście dla pieszych "
oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

D-6a

Znak D-6a " przejazd dla rowerzystów "
oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

D-6b

Znak D-6b " przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów "
oznacza występujące obok siebie miejsca wskazane znakami D-6 i D-6a.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających).

T-27

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7

D-7 " droga ekspresowa "
oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej

D-8

D-8 " koniec drogi ekspresowej "

D-9

D-9 " autostrada "
oznacza początek lub kontynuację autostrady

D-10

D-10 " koniec autostrady "

T-28

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą pobierana jest opłata.

D-11

D-11 " początek pasa ruchu dla autobusów "

D-12

D-12 " pas ruchu dla autobusów "
oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis " TAXI " oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-13

Znak D-13 " początek pasa ruchu powolnego "
oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

D-14

Znak D-14 " koniec pasa ruchu "
oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku;
znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.

T-1a

Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13 lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

D-15

D-15 " przystanek autobusowy "
oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-16

D-16 " przystanek trolejbusowy "

D-17

D-17 " przystanek tramwajowy "

D-18

Znak D-18 " parking "
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z& wyjątkiem przyczep kempingowych.

T-23e

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka :

T-23e  oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych,

T-30

UT-30  wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t,

T-3a

T-3a  wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

D-18a

Znak D-18a " parking - miejsce zastrzeżone "
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby

T-29

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

D-19

Znak D-19 " postój taksówek "
oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.

D-20

Znak D-20 " koniec postoju taksówek "
oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek;
jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis " Bagażowe " wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych.

D-21

D-21 " szpital "

D-21a

D-21a " policja "

D-22

D-22 " punkt opatrunkowy "

D-23

D-23 " stacja paliwowa "
(umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów)

D-23a

D-23a " stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów "

D-24

D-24 " telefon "

D-25

D-25 " poczta "

D-26

D-26 " stacja obsługi technicznej "

D-26a

D-26a " wulkanizacja "

D-26b

D-26b " myjnia "

D-26c

D-26c " toaleta publiczna "
(umieszczony w dolnej części znaku napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach)

D-26d

D-26d " natrysk "

D-27

D-27 " bufet lub kawiarnia "

D-28

D-28 " restauracja "

D-29

D-29 " hotel (motel) "

D-30

D-30 " obozowisko (kemping) "

D-31

D-31 " obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep "

D-32

D-32 " pole biwakowe "

D-33

D-33 " schronisko młodzieżowe "

D-34

D-34 " punkt informacji turystycznej "

D-34a

Znak D-34a " informacja radiowa o ruchu drogowym "
informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego

D-35

D-35 " przejście podziemne dla pieszych "

D-35a

D-35a " schody ruchome w dół "

D-36

D-36 " przejście nadziemne dla pieszych "

D-36a

D-36a " schody ruchome w górę "

informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku

D-37

Znak D-37 " tunel "
oznacza wjazd do tunelu

D-38

D-38 " koniec tunelu "

D-39

D-39 " dopuszczalne prędkości "
informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Polski.
Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami podające informacje o obowiązujących na terytorium Polski przepisach ruchu drogowego

D-40

Znak D-40 " strefa zamieszkania "
oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi

D-41

Znak D-41 " koniec strefy zamieszkania "
oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania

D-42

Znak D-42 " obszar zabudowany "
oznacza wjazd na obszar zabudowany

D-43

Znak D-43 " koniec obszaru zabudowanego "
oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego


Do dnia 31 grudnia 2005 r. zachowują ważność "stare" znaki drogowe wyznaczające obszar zabudowany. ( tablice z nazwą miejscowości w kolorze białym )

D-44

Znak D-44 " strefa parkowania "
oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata
W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem :

 • postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty,
 • postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

 • D-45

  Znak D-45 " koniec strefy parkowania "
  oznacza wyjazd z takiej strefy

  D-46

  Znak D-46 " droga wewnętrzna "
  oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej;
  napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi

  D-47

  Znak D-47 " koniec drogi wewnętrznej "
  oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną

  D-48

  Znak D-48 " zmiana pierwszeństwa "
  uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu;

  D-48

  Znak D-48 " zmiana pierwszeństwa "
  uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu;
  umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7

  D-49

  Znak D-49 " pobór opłat "
  uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd.
  Copyright Mila © 2009