Start Oferta Zapisy Kontakt

   Ośrodek Szkolenia Kierowców

Start     O firmie     Oferta     Galeria     Nauka     Testy     Download     Zapisy     Jak trafić     Kontakt    


G-1a       G-1b       G-13       G-1f        G-1e       G-1d

G-1a " słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni ",
G-1b " słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni ",
G-1c " słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni ",
G-1d " słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni ",
G-1e " słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni ",
G-1f " słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni " informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.


A-9

A-10
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10,

słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu,

a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze A-9 lub A-10 umieszczono bliżej niż w odległości wynikającej z ogólnych zasad ich rozmieszczania ( odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach ) to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego.

Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.


G-2
Znak G-2 " sieć pod napięciem "
oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna pod napięciem.

G-3

G-4
Znaki:

G-3 " krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym ",
G-4 " krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym "

wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór;
Copyright Mila © 2009